Om föreningen - Östra Blekinge Biodlarförening

Go to content

Main menu:

Om föreningen

Föreningen

Några glimtar från Östra Blekinge Biodlareförening.
Nedtecknat av Karl-Erik Tedblad och Karl-Georg Karlsson februari 1993

Vi vill förmedla litet om hur vi har det i vår förening. Medlemsantalet är f.n. ca 120 medlemmar. En relativt stor lokalförening. Det är följden av en sammanslagning av fyra föreningar, nämligen Nättraby, Augerum, Lösen och Hasslö. De sammanslogs så tidigt som 1911. År 1912 tillkom Blekinge Biodlareförbund, som 1920 anslöt sig till SBR.

Östra Blekinge Bf har haft turen att ha många duktiga medlemmar där några kan nämnas: Torsten Settman, som ”uppfann” Settmankammen, Hjalmar Berglund och Gunnar Bergström. Den sistnämnde podieordförande på många SBR-kongresser, samt Birger Sandberg, som gjort ett oförglömligt arbete inom SBR, länsförbund och lokalförening.

En stor förening har många fördelar, där styrelsen kan fördela arbetsuppgifter på många händer så att trivseln och aktiviteten ökar inom föreningen.

På årsmötet 1981 beslöt vi i föreningen att undersöka möjligheterna att införskaffa en föreningsbigård. Vi sökte en stuga med lämplig trädgård, där vi kunde ha några bisamhällen för undervisning. Våra förfrågningar gick bland annat till greve Hans Wachtmeister på Johannishus Fidiekomiss. Där fanns nämligen ett 50-tal statarehus och torp, som skulle säljas eller uthyras. Vi förhörde oss också genom skrivelse till Karlskrona kommun om ett lämpligt hus. Samtidigt med vår skrivelse till kommunen omtalades vid ett kommunsammanträde att de hade en renoverad båtsmanstuga till uthyrning. Den hade av kommunen renoverats för 300och de visste vid tillfället ifråga inte riktigt hur de skulle göra med den. Eftersom vi är en seriös förening och hade en ansökan inne fick vi ett nyttjanderättsavtal på stugan. Den 29 juni 1982 skrevs avtalet med kommunen under.

Ja, nu hade vi den efterlängtade stugan och nu var frågan hur den bäst skulle användas. Stugan innehåller 2 rum och kök. Det stora rummet använder vi för sammanträden och kaffepauser m.m. I det mindre rummet har vi vår redskapsförsäljning till medlemmarna. På gården finns ett mindre uthus där vi har vårt lager av honungsspannar och glasburkar, samt gräsklippare och diverse trädgårdsredskap.

Vi  har 2 stugvärdar, en som sköter trädgården och en som svarar för kaffekokning och ”spannservice”. I trädgården finnes 6-8 bisamhällen som ägs av medlemmar. Samhällena används för undervisning och den honung som produceras, går till dessa medlemmar som ersättning för att de alltid ställer upp. Stugan hålles öppen varje söndag från maj tom september mellan kl 10-12 för undervisning, trevlig samvaro och inköp av redskap. Vi kan alltså här lära oss om skötsel av bisamhällen från vårundersökning till invintring. Detta uppskattas mycket av våra medlemmar, framför allt av nybörjaren. Studiebesök förekommer av såväl enskilda personer som grupper.

Back to content | Back to main menu