Välkommen till Östra Blekinge Biodlarförening

En samlingspunkt för biodlare och intresserade i Östra Blekinge.

våra aktiviteter

Vi är en aktiv förening med aktiviteter både för medlemmar och för allmänheten.

Blommor & Bin

Bin besöker blommor för att hämta nektar och pollen, samtidigt pollinera de växterna som därigenom ger frukt och bär. Mycket av den mat vi äter är beroende av att pollinatörerna gör det jobbet, som kallas för ekosystemtjänst. Det behövs fler bin och vilda pollinatörer för att vår mat ska kunna hamna på tallriken framöver. Dessutom är efterfrågan av svensk honung större än tillgången. En hobby och verksamhet som är spännande och gör nytta! Medvetenheten om miljön och ekosystemet har ökat och intresset för biodling växer stadigt. Är du en framtida biodlare?