Välkommen till Östra Blekinge Biodlarförening

En samlingspunkt för biodlare och intresserade i Östra Blekinge.

våra aktiviteter

Vi är en aktiv förening med aktiviteter både för medlemmar och för allmänheten.

Biodlarkurser 2022

Att bli biodlare – Att bli med bin Det finns mycket att lära och upptäcka när man vill bli biodlare. Det blir ju ett nytt

Läs mer >>

Årsmöte 14 nov 2021

Protokoll årsmöte 2021Ett 20-tal medlemmar deltog i ÖBBFs årsmöte som hölls i Centrumhuset i Rödeby. Efter avslutat möte bjöd föreningen på fika med hembakt fikabröd.

Läs mer >>

Familjedagen 22 aug

Denna dag är en tradition och brukar bilda slutet på bisäsongen. Då är alla familjemedlemmar välkomna och bjudna på fika, korv, musik och festlig stämning!

Läs mer >>

Försäkring mot Yngelröta

David Allen har fått i uppdrag att hitta en försäkring mot Amerikansk yngelröta.Här är hans svar till föreningen:WaterCircles, www.watercircles.se, info@watercircles.se erbjuder försäkring mot amerikansk yngelröta. Jag har tecknat

Läs mer >>

I Bigården: Nyheter och Tips

Årsmöte 14 nov 2021

Protokoll årsmöte 2021Ett 20-tal medlemmar deltog i ÖBBFs årsmöte som hölls i Centrumhuset i Rödeby. Efter avslutat möte bjöd föreningen på fika med hembakt fikabröd.

Läs mer »

Kallelse Årsmöte 2021

Hämta dokumenten genom att klicka på deras namn Föredragningslista 2021 Verksamhetsplan för ÖBBF 2022 Verksamhetsberättelse_2021 Valberedningens förslag 2021 Bokslut_2021 Budget 2022

Läs mer »

Blommor & Bin

Bin besöker blommor för att hämta nektar och pollen, samtidigt pollinera de växterna som därigenom ger frukt och bär. Mycket av den mat vi äter är beroende av att pollinatörerna gör det jobbet, som kallas för ekosystemtjänst. Det behövs fler bin och vilda pollinatörer för att vår mat ska kunna hamna på tallriken framöver. Dessutom är efterfrågan av svensk honung större än tillgången. En hobby och verksamhet som är spännande och gör nytta! Medvetenheten om miljön och ekosystemet har ökat och intresset för biodling växer stadigt. Är du en framtida biodlare?