Välkommen till Östra Blekinge Biodlarförening

En samlingspunkt för biodlare och intresserade i Östra Blekinge.

våra aktiviteter

Vi är en aktiv förening med aktiviteter både för medlemmar och för allmänheten.

Honungsbedömning

Nu är det snart dags för honungsbedömning nr 2 i Öbbf. Vi kommer även att utse ytterligare 1 representat till Blekinge biodlardistrikts honung 2021, så

Läs mer >>

Familjedagen 22 aug

Denna dag är en tradition och brukar bilda slutet på bisäsongen. Då är alla familjemedlemmar välkomna och bjudna på fika, korv, musik och festlig stämning!

Läs mer >>

Försäkring mot Yngelröta

David Allen har fått i uppdrag att hitta en försäkring mot Amerikansk yngelröta.Här är hans svar till föreningen:WaterCircles, www.watercircles.se, info@watercircles.se erbjuder försäkring mot amerikansk yngelröta. Jag har tecknat

Läs mer >>

I Bigården: Nyheter och Tips

Blommor & Bin

Bin besöker blommor för att hämta nektar och pollen, samtidigt pollinera de växterna som därigenom ger frukt och bär. Mycket av den mat vi äter är beroende av att pollinatörerna gör det jobbet, som kallas för ekosystemtjänst. Det behövs fler bin och vilda pollinatörer för att vår mat ska kunna hamna på tallriken framöver. Dessutom är efterfrågan av svensk honung större än tillgången. En hobby och verksamhet som är spännande och gör nytta! Medvetenheten om miljön och ekosystemet har ökat och intresset för biodling växer stadigt. Är du en framtida biodlare?