Bitillsyn

Bitillsyn

Bitillsyn betyder att biodlingen och bins hälsa regleras av lagstiftning i Sverige. Det görs för att identifiera, minska och förebygga sjukdomar och parasiter hos bin som leder till förluster i bigården. Det är av stor vikt att följa de råd och regler som gäller. Blanketter, information och fakta om bisjukdomar samt vilka skyldigheter biodlaren har hittas i denna länk till länsstyrelsen

BitillsyningsmanOmr.Församlingar
Vakant


5Rödeby, Fridlevstad, Nattraby, Hasslö, Sillhövda
Förkarla, Listerby, Tving, Hjortsberga, Edestad,
Eringsboda
Vakant

4Karlskrona, Aspö, Flymen, Lösen, Augerum, Ramdala. Sturkö
Rolf Johansson
076-1399100
2Jämjö
Kjell Karlsson
0455-51345
1BTorhamn
Rolf Johansson
0455-229 95
1AKristianopel

Sjukdomar

Sjukdomar som omfattas av lagstiftningen är

Amerikansk yngelröta

Varroakvalster

Trakeékvalster

Tropilaelapskvalster

lilla Kupskalbaggen

Trygghet

Bitillsynen är en trygghet för biodlaren och konsumenten. I Sverige finns det ca 500 Bitillsynsmän och kvinnor som är utbildade och som i regel utför arbetet på sin fritid. Bitillsynsmän kontaktas i regel för besiktning av bisamhällen inför försäljning och flytt samt för kontroll av sjukdomar. I ÖBB har vi följande bitillsynsmän som du bör kontakta vid flytt och försäljning eller vid misstanke om sjukdom:

https://alltombiodling.se/bitillsyn/
Film om Bitillsyn och mer information om sjukdomar.