Parningsstationer

Parningsstationer

I Sverige finns det 4 parningsstationer för Buckfastbin. 2 av dessa finns i Blekinge och ligger på Aspö och Ytterön. På Bubbetorp ligger en depåstation där man kan köpa larver eller så kan man para drottningar med de samhällen som står i depåstationen. För driften av stationerna ansvarar Föreningen Svensk Buckfastavel, skötsel och bokningar sköts av stationsföreståndare Jan Evertsson som är medlem i Östra Blekinge Biodlarförening. Är du medlem i Föreningen Svensk Buckfastavel kostar det 100 kr för varje utsatt kassett. Larverna på Bubbetorp kostar 35 kr/st eller 500 kr för en kakbit, denna är ca 5 gånger 5 cm. Är du inte medlem kostar utsättningen 150 kr/kassett.

Drönarsamhällena kommer från testade samhällen av drottningodlare inom föreningen. På föreningens hemsida redovisas stamtavlor och testprotokoll för de olika linjerna. Kriterier för bra avelsmaterial är temperament, svärmtröghet, fruktsamhet, kalkyngel, honungsskörd, utrensning, nosema och varroatolerans/VSH.

Vill du få bra bin att jobba med så ring Jan Evertsson 0703 709630 eller e-post janevertsson10@gmail.com. 

Du kan för stationen på Aspö även ta kontakt med Malin Altenby Larssen på 0768 713233 eller e-post malinalteby@gmail.com. 

Bästa sättet att få bra och lättskötta bin

För att garantera bra och lättskötta bin med stamtavla skall parningen ske på öar, bina flyger ogärna över vatten och på våra öar finns bara drönarmaterial från samma linje som på parningsstationen. Den så kallade friparningen som oftast tidigare tillämpades dvs. man parar hemma i sin egen bigård är numera mycket vansklig. Detta beror på att anmälan om biinnehav inte anmäls till Länsstyrelsen och man skaffar andra bin exempelvis Nordiska, Cranier eller inavel. Biodlarna i området du bor i vill hålla en så ren stam som möjligt, korsningar kan ge bin som man inte kan jobba med.